GTK+ 2 Runtime Environment

GTK+ 2 Runtime Environment 2.14.4

Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

GTK+ 2 Runtime Environment

Download

GTK+ 2 Runtime Environment 2.14.4